?> Projektas „Kokybiškos integralios pagalbos sukūrimas ir teikimas Rietavo savivaldybėje“

^Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rietavo socialinių paslaugų centras

Tel. (8-448) 68 210, el. p. rspcentras@gmail.com, Darbo laikas I–IV 8.00–17.00 val. V 8.00–15.45 val. Mus rasite L. Ivinskio g. 8,Rietavas

Projektą „Kokybiškos integralios pagalbos sukūrimas ir teikimas Rietavo savivaldybėje“ įgyvendins Rietavo socialinių paslaugų centras.  Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

 

Projekto vykdytojas suburs dvi mobilias darbuotojų komandas, aprūpins jas darbui reikalinga įranga, sanitarinėmis ir higienos prekėmis ir įsigys vieną automobilį. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integrali pagalba bus suteikta kasdien 20 asmenų. Siekiant užtikrinti, kad integralios pagalbos gavėjų artimieji (šeimos nariai) geriau suvoktų ir užtikrintų neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius, slaugos specialistai organizuos individualias konsultacijas.  Kokybišką integralios pagalbos teikimą ir konsultavimą užtikrins aukšta darbuotojų kompetencija. Komandą sudarys slaugytojas ir slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutas/masažistas. Mobilių komandų darbuotojai mokysis pagal profesinę slaugytojo padėjėjo mokymo programą (6 asmenys).

Projektas „Kokybiškos integralios pagalbos sukūrimas ir teikimas Rietavo savivaldybėje“     įgyvendinamas pagal 2016-2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programą, todėl specialistų pagalba gavėjams nekainuos. Ši paslauga bus finansuojama iš projekto lėšų. Integrali pagalba bus teikiama komandos principu nuo 2017-03-28. Specialistai išsiaiškins globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, atsižvelgs į šeimos gydytojo rekomendacijas ir pradės teikti paslaugas. Kiekvienas komandos narys pagal nustatytą kompetenciją teiks slaugos namuose paslaugas ir asmeniškai atsakys už suteiktų paslaugų kokybę.

Minėtos paslaugos bus teikiamos nuo 1 val. iki 4 val. per dieną – iki 5 kartų per savaitę. Trukmė bus nustatoma individualiai, vertinant poreikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, gyvenimo ir buities sąlygas, šeimos narių galimybes padėti. Projektas bus įgyvendinamas 32 mėnesius, bus sudarytos 2 mobilios paslaugų teikėjų grupės. Šiuo metu lankomosios priežiūros paslaugas namuose gauna 53 savivaldybės asmenys, iš kurių 6  nustatytas specialusis slaugos poreikis.

Dėl integralios pagalbos paslaugų Savivaldybės gyventojams, kuriems nustatytas specialusis slaugos poreikis, reikia kreiptis į Rietavo socialinių paslaugų centrą ir užpildyti prašymą-paraišką. Asmens prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti, dienos globos ir slaugos poreikio vertinimo metu užpildytos formos, finansinių galimybių vertinimai ir kiti dokumentai, reikalingi integralios pagalbos asmens namuose skyrimui, perduodami Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai  Rietavo savivaldybės socialinių paslaugų teikimo komisijai (toliau – Komisija), kuri priima sprendimą dėl integralios pagalbos skyrimo. Apie integralios pagalbos paslaugų skyrimą asmeniui Centras informuos asmens pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisiregistravęs, šeimos gydytoją.