2018 METŲ III KETVIRČIO ATASKAITOS
2018 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018 METŲ II KETVIRČIO ATASKAITOS
2018 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

2017 METŲ IV KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2017 METŲ II KETVIRČIO ATASKAITOS 

2017 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITOS

 

2016 METŲ IV KETVIRČIO ATASKAITOS

 

2016 METŲ III KETVIRČIO ATASKAITOS

 

2016 METŲ II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2016 METŲ II KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2016 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2016 METŲ I KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2016 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2016 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2015 METŲ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (1)

2015 METŲ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (2)

2015 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2015 METŲ IV KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS