Vaiku dienos

Vaikų dienos centras (toliau – VDC) tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje ir visuomenėje. Užtikrinti, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų vaiko ir jo šeimos narių poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos jų asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo; sukurti sąlygas, kad vaikas ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti centro veiklose; ugdyti santykių šeimoje kultūrą, skatinant šeimų telkimąsi ir savitarpio pagalbą.

Paslaugas teikia socialinė darbuotoja Vytautė darbo dienomis nuo 12.00 val. iki 17.00 val., žiūrėti struktūra ir kontaktai.

Akredituotas 2020-11-06 Rietavo savivaldybės direktoriaus įsakymas Nr. AV-639

Akredituotas 2020-11-06 Rietavo savivaldybės direktoriaus įsakymas Nr. AV-639