^Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rietavo socialinių paslaugų centras

Globos centras

Rietavo socialinių paslaugų centras vykdo globos centro funkciją

 

https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1309745&p_org=4388&p_fix=y&p_gov=n

 

 

http://www.rietavas.lt/action.php?ru=kJW41QGfvR&downl_doc_id=4980&m_doc_shop_action=downl_sum

 

 

 

Globos centro veikla:

1. organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką, vykdo Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos), vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) mokymus pagal GIMK programas;

2.  dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka, ir koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams, teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikalingą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);

3.  koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant;

4.  teikia budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybėms – ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;

5. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių specialistais; vertina budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;

6. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams  giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams;

7. būsimųjų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo įvaikinti, globoti (rūpinti) vaiką patikrinimas, pirminis įvertinimas, apmokymų organizavimas, išvadų dėl jų pasirengimo tapti globėjais (rūpintojais) ar įvaikintojais teikimas.

Paslaugas teikia:

 

Danutė Stončiuvienė,   

Pareigos – Direktorius, atestuotas asmuo, atliekantis papildomą GIMK j-ją.

Darbo laikas I-IV 8,00 – 17,00

                     V 8,00-16,45

Pietų pertrauka 12,00 -12,45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+370 615 82603

Lučinskaitė Jūratė

Pareigos – socialinė darbuotoja/Globos koordinatorė

Pareigos - atestuotas asmuo (GIMK specialistas)

Darbo laikas I-IV 8,00 – 17,00

                     V 8,00-16,45

Pietų pertrauka 12,00 -12,45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

+370 677 20904

 

 

 vaikai-yra-vaikai-baneris1200x120 1