^Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rietavo socialinių paslaugų centras

Projektas „Kokybiškos integralios pagalbos sukūrimas ir teikimas Rietavo savivaldybėje“

Projektą „Kokybiškos integralios pagalbos sukūrimas ir teikimas Rietavo savivaldybėje“ įgyvendina Rietavo socialinių paslaugų centras (toliau Centras).. 

 

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

 

Projekto vykdytojas turi automobilį. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integrali pagalba teikia komanda: bendrosios praktikos slaugytoja ir slaugytojos padėjėjos, masažistė.

 

Projektas „Kokybiškos integralios pagalbos sukūrimas ir teikimas Rietavo savivaldybėje“  įgyvendinamas pagal 2016-2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programą, todėl specialistų pagalba gavėjams nekainuos. Ši paslauga finansuojama iš projekto lėšų. Integrali pagalba teikiama komandos principu nuo 2017-03-28. Specialistai išsiaiškina globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, atsižvelgia į šeimos gydytojo rekomendacijas ir pradeda teikti paslaugas. Kiekvienas komandos narys pagal nustatytą kompetenciją teiks slaugos namuose paslaugas ir asmeniškai atsakys už suteiktų paslaugų kokybę.

 

Minėtos paslaugos bus teikiamos nuo 1 val. iki 4 val. per dieną – iki 5 kartų per savaitę. Trukmė bus nustatoma individualiai, vertinant poreikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, gyvenimo ir buities sąlygas, šeimos narių galimybes padėti.

 

Dėl integralios pagalbos paslaugų Savivaldybės gyventojams, kuriems nustatytas specialusis slaugos poreikis, reikia kreiptis į Rietavo savivaldybės administracijos seniūniją pagal gyvenamą vietą. Pateikti  reikiamus dokumentus reikalingus integralios pagalbos asmens namuose skyrimui. Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta  Rietavo savivaldybės socialinių paslaugų teikimo komisija (toliau – Komisija), priima sprendimą dėl integralios pagalbos skyrimo. Apie integralios pagalbos paslaugų skyrimą asmeniui Centras informuos asmens pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisiregistravęs, šeimos gydytoją.

 

Klasikinio gydomojo masažo paslauga teikiama tik projekto dalyviams (su gydytojo paskyrimu).

Integrali pagalba (dienos socialinė globa asmens namuose –visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu ir slauga) namuose paslaugas teikia bendrosios praktikos slaugytoja ir slaugytojos padėjėjos, masažistė, žiūrėti struktūra ir kontaktai.