Rietavo socialinio paslaugų centras vykdo atvejo vadybos funkcijas, koordinuoja atvejo vadybos procesus ir teikia socialines paslaugas šeimoms, patiriančioms krizę.

Paslaugas teikia atvejo vadybininkės ir socialinės darbuotojos, žiūrėti struktūra ir kontaktai.