Pagalba į namus - asmens namuose teikiamos paslaugos (namų tvarkymo, maitinimo organizavimo, asmens higienos ir priežiūros, įvairių pavedimų vykdymo, ūkinių darbų organizavimo ir kt.), atsižvelgiant į asmens savarankiškumą. Paslaugos namuose teikiamos siekiant paslaugų gavėjui sudaryti normalias gyvenimo sąlygas, galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą namuose ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Galima paslauga: maitinimo organizavimas – pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas gali būti organizuojamas pristatant karštą maistą į namus, maitinant valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose.

Teikiamos transporto organizavimo paslaugos. Paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Paslaugas teikia lankomosios priežiūros darbuotojai, žiūrėti struktūra ir kontaktai.