^Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rietavo socialinių paslaugų centras

Centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.

 

Bendrosios socialinės paslaugos:

  

- Informavimas.

 

- Konsultavimas.

 

- Tarpininkavimas ir atstovavimas.

 

- Transporto organizavimas.

 

- Maitinimo organizavimas.

 

- Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne.

 

- Sociakultūrinės paslaugos.

 

-Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas.

 

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių  paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas -  grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis  į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius, teikiant kompleksinę pagalbą.

 

Socialinių paslaugų centre teikiamos šios specialiosios paslaugos:

-  Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas.

-  Pagalba į namus paslaugos.

- Laikinas apnakvindinimas (iki 3 parų), trumpalaikė socialinė globa (rūpyba) socialinės rizikos šeimų vaikams likusiems be tėvų globos.

- Vaikų užimtumo grupė „Būk mano draugas“.

 

 

Rietavo socialinių paslaugų centras organizuoja Įvadinius globėjų/įtėvių mokymus (GIMK) būsimiems globėjams/įtėviams bei Tęstinius mokymus globėjams/įtėviams, teikia jiems konsultavimo paslaugas.

Mieli gyventojai, išpildykime vaikų, likusių be tėvų globos, svajones, turėti šeimą, mylinčius tėvus, saugius namus bei įgyvendinkime savo svajones ir lūkesčius.

Norėdami tapti vaiko globėju/įtėviu kreipkitės į Vaiko teisių apsaugos skyrių, adresu: Oginskio g. 8, Rietavas, tel. 8 444 73227 arba į Rietavo socialinių paslaugų centrą, adresu: L. Ivinskio g. 8, Rietavas, tel. 8  448 68210, 8 677 20904.

Daugiau informacijos

www.vaikoteises.lt/lt/globeju_iteviu_mokymas/apie_gimk/

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose namų aplinkos ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant

Integrali pagalba. Asmens prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti, dienos globos ir slaugos poreikio vertinimo metu užpildytos formos, finansinių galimybių vertinimai ir kiti dokumentai, reikalingi integralios pagalbos asmens namuose skyrimui, perduodami Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai  Rietavo savivaldybės socialinių paslaugų teikimo komisijai (toliau – Komisija), kuri priima sprendimą dėl integralios pagalbos skyrimo.

Integrali pagalba teikiama komandos principu. Komandą formuoja Centro direktorius. Komandos tikslas – išsiaiškinti dienos globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos, priežiūros (pagalbos) priemones bei socialines paslaugas. Kiekvienas komandos narys pagal nustatytą kompetenciją teikia dienos globos ir (ar) slaugos namuose paslaugas ir asmeniškai atsako už suteiktų paslaugų kokybę. Apie integralios pagalbos paslaugų skyrimą asmeniui Centras informuoja asmens pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisiregistravęs, šeimos gydytoją.

Projekto „Kolybiškos integralios pagalbos sukūrimas ir teikimas Rietavo savivaldybėje“ įgyvendinamo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, vykdymo laikotarpiu integralios pagalbos gavėjams slaugos paslaugos, teikiamos nemokamai.