Logo ES

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų proto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje, prieinamumą Rietavo savivaldybėje.
Nuo institucinės globos pamažu pereinama prie bendruomenėje teikiamų paslaugų žmonėms su negalia. Kuriama kompleksiškai teikiamų paslaugų sistema, kuri sudarytų galimybes kiekvienam neįgaliajam ir jo šeimai gauti individualias paslaugas ir reikalingą pagalbą bendruomenėje.
Dalyvaudami projekte numatome statyti vieno aukšto namą, skirtą grupinio gyvenimo namų veiklai. Projekto dėka bus sukurta bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų infrastuktūra ir dienos užimtumo/socialinių dirbtuvių veikla, kuri finansuojama šio projekto lėšomis.